դասակցեմ

դասակցեմ
(in: դասակցեալ)

Dasnabedian 1995: 428

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 9,13
assemblé, uni par la classe

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԴԱՍԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ն. Դասակից առնել. դասել ի մի պար ընդ այլս. *Ընդ վերին զօրացն դասակցեաց (զմարդն). Յհ. իմ. եկեղ.: *Որ անմարմնոց հոգեղինաց դասակցեցեր քրիստոս սուրբ զեկեղեցի. Շար.: չ. դասակցեմ, եցի. չ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՍԱԿՑԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ձ. ԴԱՍԱԿՑԵՄ ԴԱՍԱԿՑԻՄ. Դասակից լինել. համադասիլ. պարակցիլ. *Ընդ հրեշտակս՝ օրհնեմք զաստուած, ընդ սրբոցն դասակցեմք յերգս. Ոսկ. ննջ.: *Դասակցեալ անմարմնոցն մաքուր կուսութեամբ. Շար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.